Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz

Spolupracujeme:Se základní školou v Jiříkově, s žáky 3. třídy, a s MŠ Jiříkov, ul. Filipovská


-v oblasti společných aktivit v areálu Domova a v prostorách ZŠ
- společenských akcí a vystoupení dětí a klientů při různých příl.

S Agenturou Pondělí v Rumburku,(agentura podporovaného zaměstnání)


- společně podporujeme sociální rehabilitaci klientů
- integraci do běžného způsobu života
- rozvoj pracovník návyků a hledání pracovního uplatnění


S Římsko-katolickou farností v Jiříkově,


-využíváme dobrovolnické služby kněze a řádové sestry
-zajišťujeme Křesťanské společenství klientů
- možnost účasti na Mši sv. přímo v areálu Domova Severka,
zejména pro osoby s pohybovým omezením
-účast klientů na životě farnosti

S Klubem důchodců v Jiříkově


-podporujeme sociální kontakty s ostatními občany města
-začlenění do kulturního a společenského dění v Jiříkově
-pravidelná odpolední posezení

Se Střední sociální školou Šluknov, Střední zdravotnickou školou
Rumburk a Střední integrovanou školou ve Varnsdorfu.


-zajišťujeme odborné praxe studentů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Se Solnou jeskyní ve Šluknově


-pravidelný pobyt klientů v solné jeskyni -relaxace, a zlepšení zdravotního stavu

S bazénem v Rumburku a Varnsdorfu, a s Plaveckou školou


- pořádáme kurzy plavání pro naše klienty
- každoročně pořádá DS soutěž „Plavání bez hranic“ s účastí
klientů z okolních zařízení podobného typu.
- pravidelné návštěvy bazénu Varnsdorf – cvičení ve vodě, vířivka, sauna

znak
 
Káďa–technik©2011