Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz

Vítáme Vás na stránkách Domova Severka Jiříkov - domova se zvláštním režimem.

Nově postavený objekt Domova Severka byl otevřen v roce 2012. Má kapacitu 100 míst s možností ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Naším posláním je zajištění péče osobám, které mají z důvodu svého chronického duševního onemocnění sníženou schopnost soběstačnosti, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Uživatelům poskytuje celoroční služby sociální péče odborně způsobilý ošetřovatelský a zdravotní personál a pracovnice sociální péče pro volnočasové aktivity. Cílovou skupinou jsou osoby starší 27 let, trpící chronickým duševním onemocněním, (zejména. schizofrenií). Služba se neposkytuje osobám, závislým na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob, které prošly protialkoholní léčbou a nepatří do zdravotnického zařízení. Zřizovatelem našeho domova se ZR je Ústecký kraj.
Naším společným cílem je, vytvořit pro uživatele služeb příjemný domov s dostatečnou mírou soukromí.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
jménem Ústeckého kraje vás vítám na webových stránkách jedné z našich příspěvkových organizací.
Máme jich na starosti téměř 160 a jejich úkolem je zajišťovat služby pro vás, obyvatele našeho regionu, v důležitých oblastech společenského života. Jedná se o zařízení sociální, zdravotní, školská i kulturní.

Naším cílem je, aby organizace spravované Ústeckým krajem nabízely kvalitní služby na vysoké úrovni a odpovídaly potřebám 21. století, s čímž souvisí i profesionální přístup personálu. I proto na modernizaci jednotlivých zařízení vynakládáme nejvyšší možné finanční prostředky, které umožňuje rozpočet Ústeckého kraje.

Věřím, že na navštívených webových stránkách najdete dostatek informací, které vás zajímají, a doufám, že budete s nabízenými službami spokojeni.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
hetman Ústeckého kraje
hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček
znak
 
Káďa–technik©2011