Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz

Služby:Dle zák.108/2006 Sb. o sociálních službách:


a) poskytování ubytování
b) poskytování stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g) sociálně terapeutické činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

znak
 
Káďa–technik©2011