Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz

Historie:Tradice zdejšího domova sahá do poloviny 19. století. Nejsou zachovány žádné dokumenty. Z ústních pramenů zjištěno, že rodina továrníka p. Donáta kolem roku 1901 vybudovala nemocnici.
K zajištění provozu byly povolány řádové sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromějského, které žily v přilehlé kapli a pečovaly o pacienty. Během doby se objekty přeorientovaly na ústav. Původní nemocnice se nacházela v objektu pavilonu P6. Řádové sestry opustily zdejší ústav v období 1985 až 1990. Přičemž v roce 1958 přešlo užívací právo na Čsl. stát. Ústav dále provozován pod Okresní správou sociálních služeb Děčín. V roce 1994 vydává Okresní úřad v Děčíně zřizovací listinu ústavu, kdy účelem je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany. Tímto okamžikem získává ústav právní subjektivitu jako příspěvková organizace.
K 1.1.2003 se zrušením okresních úřadů přechází ústav se všemi právy a povinnostmi pod samosprávu Ústeckého kraje, kde organizačně spadá do působnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. K 1.8.2012 došlo k přejmenování ÚSP na "Domov Severka" a přestěhování do nových prostor.

 
znak
 
Káďa–technik©2011